A doktori iskola oktatási tevékenysége

A Doktori Iskola legfontosabb feladata a keretében folyó oktató munka megszervezése és színvonalas ellátása.

Ennek érdekében a Doktori Iskola Tanácsa:

  • kidolgozza a programok oktatási rendjét;
  • összeállítja az egyes programok keretében oktatásra kerülő tárgyak jegyzékét; elfogadja a tantárgyak oktatási programját;
  • megállapítja az egyes tárgyak óraszámát, az eredményes vizsgával megszerezhető kreditpontok számát;
  • félévenként összeállítja illetve áttekinti a felvehető tárgyak jegyzékét, illetve az azokkal megszerezhető kreditpontok számát;
  • jóváhagyja a nappali és levelező tagozatos doktoranduszok egyéni oktatási tervét; engedélyezi a külföldi tanulmányutakat;
  • dönt a fokozatszerzési eljárás megindításáról;
  • javaslatot tesz a doktori szigorlat tárgyaira, valamint a szigorlati bizottság személyi összetételére.