A doktori iskola gazdálkodása

A doktori képzésre fordítható pénzösszegek (doktori képzés normatív támogatása, saját bevétel) Doktori Iskolákra történő leosztására valamint a Doktori Iskolánál történő felhasználási módjára a NYME Doktori Tanácsa határoz meg irányelveket. A pénzösszegeket a Kar gazdasági ügyintézője kezeli. Az utalványozási jog a témavezetőt illeti meg.

Az irányelveknek megfelelően a Doktori Iskola Tanácsa ellenőrzi, hogy a kutatási támogatás a DI keretében folyó képzéssel összefüggő kutatásokra kerüljön felhasználásra. Ennek érdekében évente egy alkalommal - a naptári év végén beszámolót kér a témavezetőktől a kutatási támogatás felhasználásáról.

A Doktori Iskolának nyújtott központi támogatás elosztásának irányelveit a DIT szabja meg, a felosztás és a felhasználás ellenőrzése, ill. az elszámolás a DI vezető felelőssége.

A Doktori Iskola Tanácsa véleményezi a doktoranduszok tandíjmentességre, vagy a tandíjmérséklésre vonatkozó kérelmét.